مددکاری اجتماعی..::..Social Work

سال نو مبارک


خدا را شاکریم که فرصتی داد تا بهار را با «عمونوروز» تماشا کنیم. «عمونوروز»ی که بر کوبه ی درها می کوبد تا بگوید که:


بیاییم در این بهار سرزندگی و شکوفایی، عید را فرصتی برای رجوع به فطرت پاک انسانی مان بدانیم و بگوییم:

الهی، به ما کمک کن تا در سال نو: سینه ها مان را از کینه ها خالی کنیم، چرا که:

   الهی، کمک کن تا در سال نو: چشمی گریان، دستی لرزان وتهی، قلبی شکسته، خانه ای ویران و… نشود.

   الهی کمک کن تا نوع دوستی، خدمت به خلق و نیکی به انسان ها سرلوحه زندگی مان قرار گیرد چرا که معتقدیم:

خس و خاری که ز راه دگران برداری          در دل خاک تو را باغ و بهاری باشد

   الهی، ما را از بلای کبر و غرور و نخوت نجات ده تا حقایق وجودمان را ببینیم و جمال زیبای تو را مشاهده کنیم و به ما کمک کن تا در برابر هر آنچه انسان ماندن را به تباهی می کشاند با « نداشتن و نخواستن » روئین تن شویم.

   الهی، تو را شکر می کنیم که ما را با درد آشنا کردی تا درد دردمندان را لمس کنیم و به آن ها کمک کنیم چرا که نیک می دانیم که در نزد تو دستانی که کمک می کنند، پاک تر از همه ی دست ها هستند تا از این طریق دل دل شکستگان را شاد کنیم:

   امید است در آستانه تحول طبیعت از تدبیرکننده هستی و آفریننده بهار خالصانه بخواهیم که به ما توفیق تحول در احوال و ایجاد دگرگونی در جان ها عنایت فرماید و از خزیدن در خزان بدخواهی ها رها شده، دم را غنیمت شمرده و از بهار بهره جوییم و به وضعیت مطلوب بیندیشیم و با وجودی آکنده از امید به رسیدن بهار با شدت هر چه بیشتر تحول از حال موجود به مطلوب را بخواهیم.

   بهار بستر مهر است و دفتر معرفت، قصه ی هستی است و حکایت وابستگی ها و فراموشی خستگی ها. بهاران، با همه ی رمز و راز هایش بر شما و خانواده محترم تهنیت باد.

                                     سید حسن موسوی چلک                                  

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران

Iranian Social Workers

   + ; ٩:٤۱ ‎ب.ظ ; چهارشنبه ۳٠ اسفند ۱۳٩۱
comment نظرات ()
Get our toolbar!

.: Powered by Iranian Social Workers :.