بیش از 60 درصد زنان معتاد تحت پوشش بهزیستی نیستند

از این تعداد در سال گذشته بیش از 34 هزار نفر تحت پوشش قرار گرفته بودند و امسال نیز با توجه به افزایش بودجه سازمان تعداد زنان معتاد تحت پوشش را به بیش از 37 هزار نفر افزایش داده ایم.

مدیرکل پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی با بیان اینکه بیش از 33 درصد از زن معتاد در کشور از سازمان بهزیستی خدمت دریافت کرده‌اند، افزود: 500 نفر در مراکز سرپایی دولتی، 10 هزار نفر در مراکز سرپایی غیردولتی و 83 نفر در مراکز بستری تحت پوشش قرار گرفته‌اند ولی این تعداد از نظر ما مطلوب نیست و باید شرایط بهتری را برای پوشش این افراد فراهم کنیم.

براتی سده ادامه داد: با توجه به آیین نامه مصوب سال 91، سازمان بهزیستی نمی‌تواند مرکز بستری تاسیس کند و این موضوع به وزارت بهداشت واگذار شده است و به همین خاطر نتوانستیم جمعیت بیشتری از زنان معتاد را تحت پوشش قرار دهیم.

وی خاطر نشان کرد: در سال 91 نسبت به سال 90 رشد چشمگیری در زمینه حمایت از معتادان داشته ایم به طوری که در توسعه مراکز موقت ترک اعتیاد زنان نزدیک به 40 درصد افزایش داشتیم  و همچنین تعداد سرپناه برای زنان از شش به هشت سرپناه و مراکز اقامتی میان مدت به 16 مرکز افزایش پیدا کرده است ولی باید اذعان کرد که این تعداد مراکز برای درمان و مهار اعتیاد کافی نیست.

مدیرکل پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی همچنین درباره اقامتگاه های میان راهی , تصریح کرد: بیش از 4350 نفر در مراکز اقامتی میان مدت، همچنین 4 هزار نفر در سرپناه ها (شلترها) و نزدیک به 8 هزار نفر نیز تحت پوشش تیم های سیار قرار گرفته اند و در نهایت نزدیک به 8 هزار نفر نیز در مراکز موقت ترک اعتیاد تحت پوشش و درمان قرار دارند.

Iranian Social Workers

/ 0 نظر / 3 بازدید