اهتزاز پرچم ایران در وبسایت بین المللی مددکاری اجتماعی

شایان ذکر است که با تلاش بی شائبه انجمن مددکاران اجتماعی ایران ، ایران به عضویت رسمی فدراسیون بین المللی مددکاران اجتماعی  IFSW  درآمد و پرچم مقدس کشورمان با نام انجمن مددکاران اجتماعی ایران برای اولین بار در طول تاریخ در این وب سایت به اهتزاز در آمد. لذا بدینوسیله، این موفقیت بزرگ را به جامعه مددکاران اجتماعی ایران ، بخصوص دست اندرکاران ساعی انجمن مددکاران اجتماعی ایران تبریک می گوییم.

منبع: وب سایت تخصصی مددکاران اجتماعی

Iranian Social Workers

/ 0 نظر / 2 بازدید