جلسه کانون کلینیک های مددکاری اجتماعی سراسر کشور

در این جلسه جناب آقای دکتر نفریه(معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور)، سرکار خانم دکتر بریمانی(مدیر کل دفتر توانمندسازی خانواده و زنان) آقای صدیق(رئیس گروه مطالعات و راهبری برنامه های اجتماع محور در دفتر توانمندسازی خانواده و زنان) وخانم بابائی( کارشناس دفترتوانمندسازی) در محل دفتر معاونت امور اجتماعی برگزار گردید.

  در این نشست صمیمانه پیرامون بررسی مسائل و مشکلات کلینیک های مددکاری اجتماعی، توسعه خدمات کلینیک ها در داخل و خارج از سازمان، واگذاری خدمات تخصصی،انتظارات کلینیک ها از سازمان و متقابلاً انتظارات سازمان از کلینیک ها بحث و تبادل نظر گردید و مقام محترم معاونت نسبت به برگزاری همایش یک روزه به صورت ویدئو کنفرانس جهت توسعه وتعمیق خدمات مددکاری اجتماعی و استفاده بیشتر از ظرفیت این مراکز در تمامی کشور به ویژه سایر بخش ها وساختارهای اجتماعی تأکید نمودند.

  ضمناٌ در خصوص پاره ای از مسایل موجود کلینیک های مددکاری اجتماعی جناب آقای دکتر نفریه ضمن ایراد رهنمود و ارائه طریق در جلسه یاد شده چشم انداز های مثبتی را در خصوص تداوم همکاری های فی ما بین کلینیک های مددکاری اجتماعی با سازمان و نیز مشوق های کنونی سازمان جهت حمایت از بخش غیر دولتی همکار نظیر تأمین بخشی از هزینه بیمه کارکنان مراکز غیر دولتی همکار با سازمان بهزیستی از سوی سازمان هدفمند سازی یارانه ها و نیز معافیت های جدید تعرفه های برق برای مراکز غیر دولتی دارنده مجوز از سازمان بهزیستی کشور ترسیم نمودند.

  همچنین انجام اقداماتی چون تعیین تعرفه خدمات مددکاری اجتماعی برای اولین بار، بازنگری و اصلاح دستورالعمل تخصصی تأسیس،اداره و انحلال کلینیک های مددکاری اجتماعی،شرح وظایف محوله جدید در دستورالعمل، و واگذاری پایش پرونده ها به کلینیک ها، شروع درجه بندی کلینیک هاواحصاء فعالیت های قابل واگذاری دفاتر معاونت امور اجتماعی به کلینیک ها را طی 6 ماه اخیر یادآور شدند.

Iranian Social Workers

/ 0 نظر / 9 بازدید